Kebaikan Amalan Gotong Royong

Amalan gotong royong bersama ialah cara terbaik untuk meningkatkan kecekapan di tempat kerja dan membina hubungan kerja yang sihat. Apabila semua orang begotong royong untuk tujuan yang sama, kemungkinannya tidak berkesudahan. Gotong royong bersama membantu mewujudkan suasana kepercayaan dan persefahaman di kalangan rakan sekerja malah dapat mengurangkan tahap tekanan dalam persekitaran pejabat. Ia membolehkan rakan sekerja memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing, membawa mereka bekerja dengan lebih berkesan sebagai satu pasukan ke arah mencapai matlamat mereka.

Di samping meningkatkan kecekapan, gotong royong bersama juga menggalakkan komunikasi yang berkesan antara orang dari latar belakang yang berbeza. Dengan memahami antara satu sama lain dengan lebih baik, pekerja dapat memikirkan idea dengan lebih berkesan dan menghasilkan penyelesaian kreatif yang mungkin tidak dapat mereka capai sendiri. Gotong royong bersama menggalakkan pekerja mendengar secara aktif dan memberi maklum balas yang membina dan bukannya sekadar menyatakan pendapat tanpa mengambil kira pandangan orang lain.

Kelebihan:

1. Amalan kerjasama bersama menggalakkan tanggungjawab bersama di kalangan ahli pasukan.

2. Ia membantu membina kepercayaan dan komunikasi di kalangan ahli pasukan.

3. Ia memberi peluang kepada ahli untuk belajar antara satu sama lain dan mengembangkan kemahiran baru.

4. Ia boleh membawa kepada peningkatan produktiviti apabila ahli bekerjasama dengan lebih cekap.

5. Ia mengeratkan hubungan kerja, membawa kepada peningkatan semangat dan motivasi.

Keburukan:

1. Amalan kerjasama antara satu sama lain sukar diwujudkan pada awalnya kerana perbezaan pendapat atau gaya kerja.

2. Ia juga boleh menimbulkan ketegangan jika ahli pasukan tidak selesa dengan idea untuk berkongsi tanggungjawab atau akauntabiliti dengan orang lain dalam pasukan.

3. Amalan kerjasama bersama memerlukan semua ahli pasukan untuk terlibat secara aktif, yang boleh memakan masa dan memerlukan sumber tambahan..

——————————————————————————————–

Awas/Perhatian/Amaran:  : Artikel ini hanya untuk anda mendapatkan maklumat pantas berkaitan tajuk tersebut. Ia telah dijana dan dirumuskan dengan menggunakan aplikasi a.i (artificial intelligence) terkini. Ada kemungkinan maklumat/fakta yang diberikan tidak tepat (tidak jelas). Jadi, sila selidiki lebih lanjut sekiranya terdapat kemusykilan. Pihak kami tidak bertanggungjawab bagi menanggung kerugian atau apa sahaja yang berlaku sekiranya menggunakan maklumat ini..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *